HiQ expanderar

Under 2009 kommer HiQ att expandera verksamheterna i Mälardalen och Östergötland. Det ska ske både genom nyetablering i Västerås och en intensifierad satsning på de befintliga verksamheterna i Arboga och i Linköping. Idag sysselsätter HiQ drygt 100 konsulter i högteknologiska projekt hos kunder inom telekom-, försvars- och fordonsindustrin med flera i dessa båda bolag. HiQ:s ambitionen det närmaste året är att expandera verksamheten väsentligt Det långsiktiga målet är att dubbla antalet anställda och bli regionens ledande aktör i IT-branschen.

Comments are closed.