Hedersdoktorer vid Linköpings Universitet

Marie Westrin, utvecklingschef på Ericsson, har utsetts till hedersdoktor vid Linköpings universitet. Hon hedras tillsammans med professor Michel Gevers vid en ceremoni i mitten av maj.
Marie Westrin har en nyckelroll i utvecklingen av de nya mobilnäten. Hon är ansvarig för Ericssons hela radionätutveckling, inklusive drift och underhåll. Nu blir hon teknologie hedersdoktor för sina insatser för svensk forskning i informations- och kommunikationsteknologi. Hon har varit initiativtagare till, och medverkat i, ett flertal forskningssamarbeten som engagerat forskare vid Linköpings universitet. Marie Westrin läste själv till civilingenjör i fysik och elektroteknik i Linköping och framhålls som en förebild för dagens studenter, enligt ett pressmeddelande.

Till teknologie hedersdoktor utses även den belgiske professorn Michel Gevers. Han är en internationellt välkänd forskare inom regler- och systemteknik och har bland annat gjort uppmärksammade insatser för att ta fram modeller för reglering av industriella processer. Han har också bidragit till den tekniska forskningen vid Linköpings universitet som rådgivare och genom att ha organiserat forskarutbyte.

Comments are closed.