Hälften av svenskarna slarvar med jobbmobilen på semestern

När svenskarna tar med sig jobbmobilen på semestern är de inte alltid så noga med säkerheten. På en fråga från Palo Alto Networks visade det sig att hälften (47 %) av arbetstagarna kan tänka sig att koppla upp jobbets mobil eller laptop på ett öppet wifi på semestern. Unga och män är mer oförsiktiga än äldre och kvinnor.

Många fler svenskar än vanligt befinner sig på platser där de inte vanligtvis befinner sig, och då behöver de en bra uppkoppling. Problemet är att det kan vara riskabelt att koppla upp sig på ett okänt nätverk, och att jobbmobilen kan öppna vägen för angrepp på hela företagsnätverket.
– Många tänker nog inte på hur mycket känslig information de har i sin mobil, säger Fred Streefland, CSO för norra och östra Europa för Palo Alto Networks. Det handlar kanske om lösenord till olika molntjänster eller rena affärshemligheter. Ett intrång i någons jobbmobil kan vara början på ett intrång som drabbar ett helt företag.
Av de som tillfrågades visade det sig att 47 procent av de som har ett arbete kan tänka sig att koppla upp jobbmobilen mot ett okänt, öppet wifi. Män var mer oförsiktiga än kvinnor (51 jämfört med 42%), och de yngre (18-24 år, 62 %) var betydligt mer oförsiktiga än de något äldre (25-34 år, 52%). De medelålders och äldre var klart mest försiktiga (55+ år, 40 %).
Många menar dessutom att problemet är någon annans. Bara hälften av svenskarna (50 %) menar att de själva har det största ansvaret för säkerheten, vilket dock också är det vanligaste svarsalternativet. Det kan jämföras med att många menar att internetleveratören (38%) har en viktig roll, eller nätverksoperatören (27%) eller till och med tillverkaren av produkten man använder (20%).
– Vi såg också att många människor är osäkra på hur de kan skydda sina data online. En stor del tycker att de helt enkelt inte har förmågan att hantera detta, även om det samtidigt finns många som känner sig mer säkra.
Många människor skulle faktiskt föredra om säkerheten hanterades av artificiell intelligens (AI) istället för att de själva eller ett proffs gör det. Inte mindre än 25% föredrog AI, även om det fanns fler svenskar (29%) som fortfarande har mer förtroende för mänsklig kompetens.
Undersökningen genomfördes av YouGov, och 1 953 personer från Sverige svarade på undersökningen. Den genomfördes genom webbenkät mellan 29 april och 16 maj 2019. Resultaten har vägts för att vara representativa för alla över 18 år i landet

Comments are closed.