Genombrott för omkopplare i kiselfotonik

Det Ericsson-ledda europeiska forskningsprojektet IRIS har nu producerat en omkopplare i kiselfotonik som kan härbärgera tusentals optiska kretsar på ett enda chip för användning i hårdvara för 5G och molndatacenters.
Den första chipet befinner sig nu i test och karaktäriseringsfasen, och om det blir ett lyckat resultat kommer det enligt Ericsson att bli ett stort genombrott för industrin och bana väg för en ny generation av optiska system som är integrerade i en enda enhet.


Skissen visar ett tvärsnitt av strukturen hos det grundläggande switchelementet som utgörs av en mikroringsresonator i kisel med måtten 480 × 220 nm
Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.