Gemensamt lab för Intel och Nokia

Intel, Nokia och universitetet i Uleåborg har öppnat forskningslaboratoriet Intel and Nokia Joint Innovation Center, som därmed blir det senaste tillskottet till Intels europeiska forskningsnätverk, Intel Labs Europe.

Inledningsvis kommer de drygt 20 forskarna vid laboratoriet att fokusera på nya mobila användarupplevelser, som drar nytta av den senaste mobila tekniken. Mycket av forskningen kommer att bygga på Intels och Nokias MeeGo-plattform och, precis som MeeGo, vara öppen källkod.
Ett annat potentiellt forskningsområde för det nya laboratoriet är tekniker som gör det möjligt att projicera ett hologram i 3D av personen man talar med i telefonen.

Comments are closed.