Geir Førre gör det igen

– Vi har som mål att bli världens största och bästa leverantör av energisnåla enkapseldatorer och radiokretsar, säger Geir Førre, vd och grundare av norska Energy Micro. På det här sättet kan vi nå målet betydligt snabbare.

 

I Silicon Valley finns det kanske ett fåtal av samma slag, men i Norden är Geir Førres karriär enastående. Så sent som 2005 sålde han Chipcon till Texas Instruments för 200 miljoner dollar. Ett par år senare drog han igång Energy Micro och nu, efter bara några år är det dags att göra en ny jätteaffär. Den här gången är det halvledarföretaget Silicon Labs som står som köpare och köpesumman ligger på ca 170 miljoner dollar, varav 115 miljoner i kontanter. Men enligt Geir Førre handlar det inte alls om att sälja av verksamheten för att "cacha ut".
– Inte alls. Tvärtom var det här ett sätt att öka tillväxttakten och få nödvändiga resurser för att förverkliga våra planer.
Förhandlingarna startade direkt efter årsskiftet, då Silicon Labs tog kontakt och presenterade en affärsplan. Sedan har det gått ganska snabbt.

– De bägge företagen passar väldigt bra ihop och ger utomordentliga synergieffekter. Om vi enbart tittar på processorverksamheten och RF-verksamheten så får vi nu tre gånger så stora resurser som tidigare och fem gånger fler personer ute på fältet. På det sättet kan vi växa så snabbt att vi på allvar kan ta upp kampen mot STMicroelectronics, Texas Instruments, Freescale och Atmel.

Samma kultur
Att slå samman två företag är inte enkelt och Geir Førre känner mycket väl till var fördelarna och nackdelarna kan finnas. Men här verkar nackdelarna vara förvånansvärt få.
– Kulturen i Silicon Labs är väldigt lik den i Energy Micro. I bägge företagen är miljön mycket innovativ och ingenjörerna har en hög status. Jag ser faktiskt inga som helst problem med att föra samman de bägge kulturerna.
– Då var det betydligt svårare att lägga samman Chipcon och Texas Instruments. Där var kulturskillnaderna stora och det krävdes en hel del arbete för att få det hela att fungera.
Både Energy Micro och Silicon Labs har i grunden likartade produktprogram. Bägge företagen satsar hårt på extremt energieffektiva, ARM-baserade lösningar och bägge är bra på radioteknik och analogteknik.


– Vi har faktiskt ett drömläge, med alla de IP-block som vi har tillsammans. Ingen av våra konkurrenter har både mikroprocessor-IP och radioteknologi i samma organisation. Några av de andra har de olika byggblocken i samma företag, men i olika divisioner.
– Vi kommer naturligtvis att se på all IP som finns i de bägge företagen. Silicon Labs är till exempel kända för sina analoga precisionsblock och det kommer vi att ha stor nytta av i framtiden.

Gemensamt produktprogram
Geir Førre blir ansvarig för den del av Silicon Labs som utvecklar enkapseldatorer och RF-lösningar. Den delen kommer också i fortsättningen att heta Energy Micro och den kommer att finnas med stora grupper både i Oslo och i Austin. De produktfamiljer som finns idag kommer att fortsätta att finnas, men utvecklingen kommer att styras åt samma håll.
– Vi kommer att synkronisera de bägge företagens roadmap. Med de gemensamma resurserna kan vi få fram ett ännu bredare produktprogram. Allt kommer också i fortsättningen att utgå från extremt låg energiförbrukning.
Det gemensamma företaget har inte bara stora bibliotek av digitala, analoga och RF-moduler. Förra året köpte Silicon Labs dessutom ZigBee-företaget Ember och fick på det sättet viktig hård- och mjukvara.
– Företaget har världens bästa protokollstack och det är värt oerhört mycket.
Det finns stora tekniska likheter mellan Energy Micro och Silicon Labs. Bägge är fablösa företag och bägge använder samma leverantörer när det gäller EDA och kiselproduktion. Båda har Cadence-baserade konstruktionsflöden, båda använder i huvudsak TSMC som halvledarleverantör och även för övrigt används i stort sett samma verktyg.
– Att integrera de bägge flödena blir enkelt, eftersom de är så lika redan från början. Men minst lika viktigt är att företagskulturerna är så lika.

Vill bli störst
Geir Førre hade redan från början som mål att bli störst på marknaden för extremt energisnåla enkapseldatorer och radiokretsar.
– Det målet ligger kvar. Vi kan mycket väl tänka oss att tillverka komponenter som ligger utanför den definitionen, men huvudfokus ligger på energisnåla enkapseldatorer och radiokretsar.
En snabb överslagsberäkning visar att vi på sikt kan tala om hundratals miljoner dollar i årsomsättning och kanske till och med miljarder.


– Jag har stora mål för min affärsenhet och skulle inte bli förvånad om den är huvuddelen av Silicon Labs om några år, säger Geir Førre. Men jag kan naturligtvis inte ge några närmare prognoser idag.
Däremot är Geir Førre klar över att det är hos Energy Micro hans framtid finns.
– Detta blir mitt sista företag. Jag tänker inte starta något nytt.

Comments are closed.