Fyra av tio bilar har begynnande elektronikfel

Fyra av tio personbilar av årsmodell 2002 och framåt har begynnande fel i elektroniken. Äldre bilar har fler fel, men felfrekvensen är hög redan efter tre år. Det visar Bilprovningens statistik efter att ha kontrollerat elektroniken i cirka 50 000 bilar i Sverige.

 

Moderna bilar innehåller allt mer elektronik i form av styrenheter och mikrodatorer. I kontrollbesiktningen ingår ännu inte elektroniken, men det finns ett förslag från EU-kommission om att utöka innehållet.

Bilprovningen meddelar att de redan nu erbjuder tilläggstjänsten E-diagnos med vilken elektroniken i personbilar från årsmodell 2002 och framåt kan kontrolleras. Syftet med kontrollen är i första hand att upptäcka dolda fel i ett tidigt skede innan de hunnit bli en säkerhetsrisk. Kontrollen ökar också möjligheten att hitta eventuella fel innan garantin går ut och att därigenom undvika onödiga utgifter.

Under första halvåret 2012 har Bilprovningen kontrollerat elektroniken i 49 694 bilar. Statistiken visar att 42 procent av bilarna har felkoder. Äldre bilar har fler fel, men så stor andel som 27 procent uppvisar felkoder redan efter tre år. I de allra flesta fallen innebär detta att bilarna har begynnande fel i elektroniken och att dessa bör åtgärdas i närtid innan de blir en säkerhetsrisk. Detta gäller exempelvis bilar med felkoder i något av säkerhetssystemen (broms, krockskydd, motorstyrning och växellåda).

Kontrollen sker via bilens inbyggda självtestsystem som kontrollerar att de elektroniska styrsystemen fungerar som de ska. Ålder, märke och modell påverkar dock hur många koder som kan hämtas ur bilens självtestsystem. Anledningen till detta är att kontrollen inte är reglerad och tillverkarna själva avgör det här, än så länge. Bilprovningens erfarenheter hittills visar att E-diagnos kan genomföras på cirka 80 procent av personbilarna i Sverige från årsmodell 2002 och framåt, rapporterar Bilprovningen i ett pressmeddelande.

Comments are closed.