Frukostseminarium om RoHS

SEK Svensk Elstandard håller den 19 februari ett frukostseminarium om EUs RoHS-direktiv. Det blir en övergripande guidning över vad man skall tänka på för att uppfylla kraven och undvika de vanligaste misstagen vad det gäller EUs RoHS-direktiv.

Seminariet, som är kostnadsfritt, hålls i SEK Svensk Elstandards lokaler i Kista. Antal platser är begränsat, så "först till kvarn" gäller.
RoHS-direktivet omfattar i princip alla elektriska och elektroniska produkter, och för att få tillhandahålla dessa produkter på marknaden, måste varje exemplar uppfylla direktivets ämnesbegränsningskrav.
Denna process omfattar sedan 2013 även CE-märkning, EU-försäkran, tillförlitlighetsbedömning och säkerställande av spårbar teknisk dokumentation som, på begäran, ska kunna uppvisas i tio år efter det att produkten satts på marknaden.
För att underlätta arbetet har SEKs Tekniska Kommitté 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning, därför tagit fram en handbok, vars syfte är att hjälpa svenska företag förstå den komplicerade RoHS-juridiken och dess tillhörande rättsakter på ett så enkelt och praktiskt sätt som möjligt. Handboken ger också vägledning i att bedöma hur man anpassar sig till förändringar i kraven och bedömer hur nya produkter ska hanteras.
Experten Göran Andersson, som arbetar på Ericsson AB och är verksam inom SEK TK 111, både inom det nationella och det internationella standardiseringsarbetet inom området, delar med sig av sina kunskaper. Göran är också medförfattare till SEK Handbok 451 som ligger till grund för frukostseminariet. Handboken ger en tydlig, bra bild över kraven i lagstiftningen och ger också flera praktiska exempel på vad ditt företag bör tänka på för att uppfylla kraven samt undvika de vanligaste misstagen.
Även om handboken i första hand riktar sig till konstruktörer, tillverkare, tillverkares representant (varumärke), importörer och distributörer, så kan den också läsas av andra aktörer som direkt eller indirekt berörs av RoHS-direktivet – t ex kommuner, myndigheter och organisationer.
Klicka här för mer information och anmälan.

Comments are closed.