Freescale på väg öka analogsidan

Freescale tänker bli starkare på komponenter för analogteknik och bygger vidare på sitt program för automotive genom att gå ut även mot industrisektorn.

Historiskt sett var Motorola en stark tillverkare av analoga komponenter.  så kom några dramatiska förändringar: Motorola Semiconductor blev Freescale Semiconductor och den analoga verksamheten ”knoppades av” till On Semiconductor. Kvar i sortimentet hade Motorola sina RF-effekttransistorer – ett område där man har behållit  sin dominerande roll. Men vad finns mer kvar?
Claude Escoff, senior market manager analog & sensor products, ger ett tydligt svar:

– Analoga halvledarkomponenter har alltid varit en del av vår affärsrörelse. Så är det fortfarande och vi tänker öka våra affärer inom den analoga sektorn.

De produkter som överfördes till ON Semiconductor var framför allt operationsförstärkare och diskreta halvledarkomponenter.
För två år sedan genomförde Freescale en omorganisation  vilket resulterade i följande affärsområden:
* Mikroprocessorer
* Diskreta nätverksprodukter
* Micrcontrollers för fordonssektorn
* RF-effekttransistorer
* Analoga kretsar och sensorer
De senare området står idag för ca 20 procent av Freescales totala omsättning. Hälften av denna verksamhet avser fordonssektorn.
–  Hittills har vi penetrerat automotivemarknaden direkt. Nu tänker vi på basis av våra erfarenheter och produkter gå ut mera publikt för att nå en bredare marknad.  Fokus ligger på robusta och tillförlitliga komponenter.
Claude Escoff betonar att Freescale har trettio års erfarenhet av att skapa komponenter för säkra och tillförlitliga system för fordonsbranschen och för andra krävande miljöer.

Den analoga portföljen täcker idag fyra områden:
* Hantering av kraftförsörjning i system, gränssnitt för exempelvis CAN-bussen.
* Drivkretsar med effekt och switchar.
* Batterihantering i form av exempelvis intelligenta batterisensorer, cellövervakare, laddare för litium-jonbatterier .
* Analoga systemlösningar, t ex för 77 GHz fordonsradar, airbag, styrning av ventiler, programmerbara kontrollenheter för dragmagneter samt styrsystem för små motorer.
– Den totalt tillgängliga världsmarknaden (TAM) för fordonselektriska halvledarkomponenter är ca 8 miljarder dollar. Industrimarknaden är lika stor, så här finns en god potential till tillväxt, säger Claude Escoff.
Han nämner exempel på en rad industriella applikationsområden: Hissar, transportsektorn inom industrin, energilagring och hantering av energi, fabriksautomation, robotar och drivkretsar.
Inom fordonselektroniken dominerar 12 V arbetsspänning medan 24 V eller 36 V är vanligare inom industrin.
– Den stora trenden nu är ”sladdlöst” – allt mer blir batterimatat. Behoven finns från låga strömmar till höga och från låga till höga spänningar.
Med höga spänningar nämner han exempelvis litium-jonbatterier med upp till 800 V spänning för fordon.  I dessa är det viktigt att kunna styra och övervaka varje cell. MC33771 är en krets för just en sådana uppgift.
– Kraven på säkerhet och tillförlitlighet ökar för varje dag inom industrin, något som gagnar Freescale och dess produkter, avslutar Claude Escoff.

MC22771 övervakar och styr varje cell i ett batteri av litium-jonceller.

 

Comments are closed.