Franska dataloggers från Testhouse Nordic

Testhouse Nordic har skrivit ett avtal som innebär att de är Seframs distributör i Sverige, Finland och Estland.


Sefram startades 1947 och har en inriktning mot databandspelare och dataloggsystem. Dess utveckling och produktion ligger i Saint-Étienne. Instrumenten finns i utföranden för såväl fältbruk som labbmiljö, i produkter med hundratals kanaler eller upp till 1 miljon sampels/s.
– Sortimentet ger goda synergier gentemot vårt befintliga utbud av test- och mätinstrument, säger Thomas Westerlund, vd för Testhouse Nordic AB.

Comments are closed.