Förvärv av El-produkter AS

Lagercrantz Group har tecknat avtal om att förvärva det norska bolaget El-produkter AS. El-produkter konstruerar, marknadsför och säljer främst LED-belysning inkluderande bl a ljusdimensioneringsstöd.

Produkterna säljs under eget varumärke till den professionella installatörsmarknaden i Norge. Bolaget har sitt huvudkontor i Ullsteinvik och har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 50 MNOK med god lönsamhet.
– El-produkter har under flera år haft ett starkt produktprogram till installatörsmarknaden i Norge och har under senare år framgångsrikt introducerat LED-produkter till sina kunder, säger Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group. Tillsammans med våra befintliga bolag inom belysning och belysningsstyrning blir vi starkare inom en bransch under tillväxt.
– Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget, säger Hallbjørn Leirvik, VD och delägare till El-produkter. Vi ser fram emot möjligheten att utveckla bolaget inom Lagercrantz-koncernen.
El-produkter kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Tillträde beräknas ske under december 2013 efter att bland annat det norska Konkurrensverkets godkännande har inhämtats. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Comments are closed.