Fortum ansluter vågkraftsbojar

Elkraftsleverantören Fortum meddelar att företaget nu slutfört den anslutningen av de första bojarna i Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil till det nordiska elnätet.

Bojarna har en diameter på sju meter och anslutningen till de linjära generatorerna som finns placerade på havsbotten kompletterar ett system som enligt Fortum i flera avseenden blir världens första: till exempel världens första vågkraftverk bestående av flera enheter och världens första undervattenstransformator.

– För Fortum är Sotenäs och de övriga vågkraftprojekt som vi är involverade i en del av det R&D-arbete som vi bedriver för att undersöka och hitta nya, framtida energikällor som kan komplettera den utsläppsfria produktion vi redan har i form av vattenkraft, kärnkraft, biobränslen, sol och vind, säger Risto Andsten, Vice President För Fortum Renewables.

–  Även om det kommersiella genombrottet för vågkraft förmodligen ligger ett antal år fram i tiden är det viktigt att testa och lära.

Sotenäs vågkraftverk finansieras av Fortum, Energimyndigheten och Seabased. Forskning och utveckling inom Seabased sker i nära
samarbete med forskare vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.