Första ordern på SLX-maskritaren

Mycronic har fått den första ordern på den nya maskritaren SLX från en kund i Asien. Kunden är verksam inom halvledarindustrin och har tidigare generations maskritare från Mycronic. Ordern har ett värde i intervallet 4–5 MUSD och leverans är planerad till det första kvartalet 2021.

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i slutet av oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan på mindre avancerade fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Detta segment är mycket viktigt vid tillverkningen av halvledare och står för 70-75% av alla producerade fotomasker. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som maskritare för bildskärmar, där den nyligen lanserade kontrollplattformen Evo utgör en del.

Comments are closed.