Första boken på svenska om utmanaren till Java

Mycket talar för att Scala kommer att locka till sig en stor del av morgondagens programmerare, enligt en nyutgiven bok. Olle Kullberg beskriver i "Ett första steg i Scala" varför språket har potential att bli världens största programmeringsspråk och ger samtidigt läsaren den vägledning som krävs för att börja programmera i Scala.

– Efter 10 år med Java letade jag aktivt efter ett språk som kan bygga vidare på Javas starka sidor: objektorientering och stabilitet. När jag först stötte på Scala blev jag mycket positivt överraskad eftersom Scala tar både objektorienteringen och stabiliteten till en ny nivå, säger Olle Kullberg, IT-konsult och bokens författare. Det har saknats en nybörjarbok om Scala. Målet är att ge en lättsmält introduktion till språket som inte förutsätter att läsaren redan är expert på programmering.

Scala är ett programspråk som är tätt integrerat med Java och baserat på öppen källkod som inte ägs av något företag. Det har utvecklats på universitet för skattemedel. Språket skapades av Martin Odersky med avsikten att sammanföra objektorientering (som återfinns ibland annat Java) med funktionell programmering i ett och samma språk.

Han ville samtidigt att språket skulle vara stabilt med hög prestanda, lämpat att användas inom industrin. Det stora publika genombrottet kom efter att utvecklarna bakom Twitter berättade att de uppnått en prestandaökning med en faktor på 10 genom att skriva om delar av systemet i Scala.

Idag används Scala av ett flertal företag som ställer höga krav på IT-systemens stabilitet, parallellitet och kanske viktigast – utvecklarnas produktivitet. Ett första steg i Scala riktar sig till alla som vill få en introduktion till Scala. Ingen förkunskap inom funktionell programmering är nödvändig för att förstå bokens innehåll. Boken innehåller även ett kapitel om Akka, skrivet av Viktor Klang, och ett kapitel om Scalas typsystem, skrivet av Örjan Lundberg, enligt ett pressmeddelande.

Författaren Olle Kullberg har flera års erfarenhet som IT-konsult inom telekom, bank och CRM. Olle är specialiserad inom JAVA EE, där han håller fem certifieringar. Du kan också Följa Olle på Twitter: twitter.com/ollekullberg.

Boken distribueras av förlaget Studentlitteratur under ISBN 9789144068084. Boken är på 426 sidor och internetpriset är satt till 318 kronor.

Comments are closed.