Annons

Forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter

Nu presenterar svenska forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) för första gången forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter som på nära håll studerar solen och dess flöde av laddade partiklar, solvinden. Resultaten har publicerats i ett specialnummer om rymdsonden i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Den europeiska rymdorganisationen ESA och den amerikanska rymdorganisationen NASA skickade iväg Solar Orbiter i februari 2020. I juni i fjol närmade sig rymdsonden för första gången solen på 700 miljoner kilometers avstånd från dess yta, vilket är ungefär halva avståndet mellan solen och jorden.

Yuri Khotyaintsev är docent vid IRF:s Uppsalakontor och ansvarar för institutets medverkan på Solar Orbiter. IRF har byggt delar till mätinstrumentet Radio and Plasma Waves (RPW) för att mäta elektriska och magnetiska fält i solvinden.

– Vi fick mycket bra data av utmärkt kvalitet från de första unika mätningarna i fjol och nu ser vi fram emot att mäta ännu närmare solen, säger Yuri Khotyaintsev. Från Merkurius bana 2022 och 2025 ska Solar Orbiter kretsa på snedden kring solen vilket möjliggör analyser av solens poler. Det kan vi inte göra med andra rymdfarkoster eller teleskop från jorden. Alla mätningar på olika avstånd till solen möjliggör för oss forskare att bättre förstå vår närmaste stjärna och hur den interagerar med rymden runt den inklusive dess effekt på jorden.

IRF-forskarna har kunnat karakterisera solvindens densitet och hastighet, liksom vågfenomen som påverkar uppvärmningen av solvindsplasmat.

Laddade partiklar flödar konstant i höga hastigheter från solen och solvinden fyller solsystemet och skapar rymdväder som kan påverka jorden. Ett av de övergripande målen med Solar Orbiter är att få en ökad kunskap om vår närmsta stjärna och hur den påverkar rymden och miljön runt jorden.

Comments are closed.