Forskning om återvinning av småelektronik gav stipendium

Mängderna elektronikskrot kommer att öka lavinartat i världen de kommande åren. Detta kan få förödande konsekvenser, skriver UNEP i en nyligen publicerad rapport.

Det är just detta som Teodora Retegan på Chalmers tagit fasta på i sin forskning som nu belönas med Renovas miljöstipendium på 100 000 kronor. De elektroniska prylarna blir allt mindre och de byts ut i allt snabbare takt. Om de inte sorteras ut, hamnar de i de vanliga soporna och blir då ett allvarligt hot mot vår miljö eftersom metaller och andra giftiga ämnen då kan läcka ut i naturen.

Att återvinna på mikronivå
Teodora Retegans forskning handlar om att studera vilka strategier som finns när det gäller insamling av småelektronik inom hela Europa och vilka metoder som används för återvinning. Hon kommer även att uppskatta mängden återvinningsbara metaller och andra material i små elektroniska produkter, såsom MP3-spelare och mobiltelefoner.

– Elektronikprylarna kan vara mycket svåra att sortera och återvinna eftersom de består av många olika material och små delar. Att separera metaller ur en blandning av olika material är mycket svårt, menar Teodora.

Metoder från kärnkemin
Om man lyckas med att hitta effektiva metoder att sortera ut exempelvis metallerna ur dessa mycket små apparater så skulle de kunna komma till användning i nya produkter. Teodora Retegan tror att det till exempel skulle kunna vara möjligt att använda sig av så kallad vätskeextraktion för att separera metaller – en metod som hon själv har erfarenhet av från kärnkemin.

Design för återvinning
En del av Teodoras forskningsarbete handlar också om att studera utvecklingen av design för återvinning av elektroniska produkter. Det innebär att produkterna tillverkas på ett sådant sätt att de lättare kan sorteras och återvinnas i sina delar.
Teodora Retegan hoppas att resultatet av hennes forskning ska kunna få stort värde både för vidare forskning och för utvecklingen inom industrin.

Kemi sedan barnsben
Teodora Retegan är uppvuxen i Rumänien och började tidigt att studera kemi. I slutet av 2004 fick hon en doktorandtjänst inom Kärnkemi på Chalmers och idag jobbar hon dels som projektledare på CIT Recycling Development AB, som är en nystartad dottersbolag till Chalmers Teknisk Park, och dels har hon en projektanställning vid Kärnkemi och Industriell Materialåtervinning. Renovas miljöstipendium delas ut årligen och syftar till att stimulera forskning inom miljö- och återvinningsområdet. Årets stipendium delas ut i samband med Renovas årsstämma den 10 mars 2010 då Teodora också kort kommer att presentera sin forskning.

Comments are closed.