Annons

Forskning om 3D-printing för 23 miljoner

Högskolan Väst har beviljats 11,5 miljoner från KK-stiftelsen för att fortsätta utveckla tillverkningsmetoder med hjälp av 3D-printing eller så kallad additiv tillverkning. Flera företag stödjer projektet till ett lika stort värde, vilket innebär att projektet omfattar 23 miljoner kronor under fyra år.


– Teknologin skapar nya möjligheter för design och materialval, reducerade tillverkningskostnader och ledtider samt optimering i försörjningskedjan inklusive reducerade inventariekostnader, säger Christian Wolfe, Senior Manager Technology Development, Alfa Laval Lund AB.
Forskningsprojektet ligger helt i linje med den forskning som kommer att bedrivas i den nya KK-miljön PRIMUS, med inriktning mot produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande. Projektet kommer också att komplettera ett redan pågående större KK-projekt, SUMAN-Next, om sambandet mellan process, materialstruktur och egenskaper i högtemperaturmaterial för tillförlitlig tillverkning av komponenter till gasturbiner.
Projektet som Högskolan Väst nu startar heter ”Utveckling av additiv tillverkning med laser och tråd för tillverkning av högpresterande komponenter”. Tekniken innebär mindre spill av material, eftersom den minimerar efterbearbetning och är därmed mer miljövänlig än klassisk tillverkning.
– Optimering av tillverkningsprocessen och reduktionen i mängden transporterat material betyder också att miljöpåverkan blir mindre, säger Christian Wolfe på Alfa Laval Lund AB.
Förutom Alfa Laval medverkar Sandvik, GKN Aerospace och Permanova.
Vid additiv tillverkning omvandlas tredimensionella datorritningar till fysiska objekt. Utveckling av additiv tillverkning går från enkla plastskrivare för hemmabruk till mycket avancerade maskiner för tillverkning av komplexa flyg- och fordonskomponenter, stationära gasturbiner och individanpassade medicinska implantat. Tekniken ger även möjligheter att skapa nya typer av produkter som inte kan produceras med dagens teknik.
Forskningen på Högskolan Väst är inriktad på metalliska material. Delarna byggs upp genom att smält metalltråd läggs i lager på lager eller genom användning av metallpulver. Metoden är som namnet anger en flexibel metod, där man kan bygga komplexa geometrier droppe för droppe. Forskningen fokuserar på att vidareutveckla en teknik, som på ett kontrollerat och automatiserat sätt använder laser som energikälla för att smälta metalltråd. Tråden stelnar lager-på-lager och på så sätt byggs nära färdiga komponentgeometrier. Som trådmaterial kommer både titan och stål att utforskas.
– Högskolan Väst har stor kompetens och en lång erfarenhet av forskning inom detta område, vilket KK-stiftelsens stöd för detta projekt är ytterligare ett bevis på, säger Robert Pederson, professor vid Högskolan Väst och ansvarig för projektet.

Comments are closed.