Forskare på trådlösa sensornätverk vinner utmärkelse

Luca Mottola, forskare vid SICS, Swedish Institute of Computer Science, har utsetts till mottagare av det prestigefulla Cor Baayen Award i konkurrens med Europas bästa unga forskare inom datavetenskap och tillämpad matematik.

 

Luca Mottola
Foto: Joel Höglund

Lucas forskning fokuserar på programmering av trådlösa sensornätverk. Denna kunskap är helt central i framtidsvisionen om Internet of Things – det vill säga det nya, utvidgade Internet där inte bara människor utan också de flesta föremål är försedda med intelligens och kopplade till nätet. På ett område där programvaruutveckling vanligen sker på operativsystemnivå uppges Luca vara bland de första att lyckats med högnivåprogrammering i verkliga tillämpningar. Hans program används i krävande säkerhetskritiska system, såsom till exempel styrsystem i vägtunnlar (triton.disi.unitn.it ). Flera stora EU-projekt rörande inbäddade system och trådlösa nätverk bygger också på hans programvara.

Lucas arbete har uppmärksammats med flera internationella utmärkelser, bland annat två IPSN Best Paper Awards, ett CONET Best Ph.D. Thesis Award och ett SenSys Best Demo Award – alla på viktiga vetenskapliga konferenser.

– Det är en enorm bedrift; en av de mest genomarbetade (och långa!) doktorsavhandlingar jag någonsin läst, kommenterar professor Matt Welsh, känd från Harvard och Google och medlem i betygsnämnden, avhandlingen på Lucas disputation i ett pressmeddelande.

Luca Mottola som arbetar i Networked Embedded Systems-gruppen på SICS, är den femte forskaren på SICS som fått utmärkelsen. Två av de andra, Adam Dunkels och Kristina Höök, står liksom Luca bakom SICS nya satsning på Internet of Things där flera av SICS starkaste forskningsområden ingår: Sensornätverk, interaktionsdesign, mobila tjänster, cloud computing samt Big Data.

Cor Baayen Award delas ut årligen till en lovande ung forskare inom datavetenskap och tillämpad matematik. Cor Baayen Award instiftades 1995 för att hedra den första presidenten för ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics). Priset, som består av 5 000 euro och ett certifikat, överlämnas på ERCIMs höstkonferens i Berlin den 10:e november.
SICS ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research.

Comments are closed.