Forskare i 3D-multimedia samlas för sommarskola

16-20 juni samlas 45 deltagare från Europa till en sommarskola i plenoptik vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Sommarskolan för teorin om ljusfält och dess tillämpningar till tredimensionell multimedia leds av internationellt framstående forskare.

 
Mårten Sjöström, professor i signalbehandling

Plenoptisk infångning, signalbehandling och presentation är ett forskningsområde där utvecklingen just nu går starkt framåt. Det plenoptiska fältet beskriver alla ljusstrålar i ett visst rum vid en viss tidpunkt och varje optisk aspekt. Om fältet är helt känt, kan alla möjliga projektioner skapas i form av bilder och video med olika perspektiv, fokus, exponering och skärpedjup, och har därför en mängd olika tillämpningar.
– Idag finns plenoptiska kameror där bildens skärpa kan justeras i efterhand, aldrig mer suddiga bilder alltså. Men framtiden lovar mer sofistikerade tillämpningar, som exakt igenkänning av ansikten, individanpassad 3D-tv och industriell optisk inspektion, säger Mårten Sjöström, professor i signalbehandling.
Sommarskolan ger deltagarna inte bara ny kunskap, utan även möjlighet till nya kontakter och information om deltagarnas forskningsområden, en del av skolan går ut på att presentera sin forskning för varandra. Deltagarna är ingenjörer, doktorander och seniora forskare inom området och innehållet består både av praktiska och teoretiska moment.
– Vid Mittuniversitetet forskar vi sedan 2007 kring tekniker för 3D-presentation. Vi undersöker begränsningar och tar fram nya tekniker för filmning i speciella 3D-format, för komprimering av informationen för att effektivt utnyttja nätverksresurser, och för presentation av 3D-video på nya skärmar i bästa möjliga kvalitet. Plenoptik är ett område som är intressant för framtida 3D-tekniker för både underhållning och industri och som vi lägger allt mer tid på.
Sommarskolan anordnas inom nätverket för EU COST Action ”3D-contournet”, men även Länsstyrelsen, EU:s strukturfonder och KK-stiftelsen bidrar med finansiering. Sommarskolan sponsras av Ericsson Research.

Comments are closed.