Företag klara att lämna Chalmers

I går blev sju bolag på Chalmers Innovation officiellt utnämnda till så kallade alumniföretag vilket innebär att de kan gå vidare i sin utveckling.

– Gemensamt för bolagen är att samtliga har bevisat att de är klara för expansion. De är livskraftiga bolag som nu kan klara sig på egen hand, säger Olle Stenberg, vd på Chalmers Innovation.

Chalmers Innovation är med och startar 8–10 nya företag varje år och utvecklingsarbetet med bolagen sker i olika faser från förinkubator, inkubator vidare till att bli ett alumniföretag, som står på egna ben. Bolagen har utvecklats från att vara teknikbaserade affärsidéer till självständiga bolag med lovande framtidsutsikter.

– Bolagen har olika förutsättningar att utvecklas beroende på vilken bransch de verkar i. Ett IT-bolag kan mycket snabbare nå ut på marknaden jämfört med ett medicinföretag. Det är bistra tider för små nystartade bolag, men jag oerhört imponerad av hur våra sju nya alumniföretag har klarat dessa utmaningar. I praktiken innebär det att företaget är väl rustade för tillväxt med en kompetent styrelse, ägare och operativt team. Det finns struktur i administrationen och företagen har visat att det finns en tydlig nytta för kunden och en lönsam affär.

De bolag som har uppfyllt målen i inkubatorn och som under gårdagen utnämndes till alumniföretag är:
Craft Animations – som möjliggör realtidsproduktion av rörlig 3D.
Lamera – utvecklar, tillverkar och säljer starka lättviktsmaterial i metall med sandwichteknik.
Layerlab – säljer förbrukningsvara till läkemedelsutvecklare och forskare för att möjliggöra nya typer av mätningar med membranstrukturer.
Micropos Medical – utvecklar och säljer ett system för att öka precisionen inom strålbehandling av cancer.
Midrion – utvecklar och säljer en analytisk biosensor för vetenskapliga applikationer
Promimic – utvecklar, producerar och säljer implantatytor för syntetiskt ben.
Xylophane – utvecklar ett nytt barriärmaterial för förpackningar.

Chalmers Innovation fortsätter sitt ägande i samtliga dessa bolag, rapporteras via ett pressmeddelande.

Comments are closed.