Föreslår fortsatt blåljusutredning

Post- och Telestyrelsen (PTS) lämnade i fredags in sin utredning om hur behovet av mobil bredbandskommunikation för de så kallade "blåljusmyndigheterna” kan mötas samt vilka frekvensband som kan användas. I rapporten bedömmer PTS bland annat att ytterligare konkretiseringar behövs för att tydliggöra behov och krav. Detta för att närmare kunna värdera olika mobila ip-baserade kommunikationslösningar.

Polis, räddningstjänst och andra aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar behöver moderna och säkra mobila bredbandstjänster på ett för dem kostnadseffektivt sätt, konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i den rapport som nu lämnats till regeringen. Myndigheten finner att det finns ett antal möjliga lösningar för att uppnå blåljusmyndigheternas behov. Det finns också flera möjliga frekvenslösningar. Bland annat har PTS avvaktat med tilldelning av frekvenser i det så kallade 700 MHz-bandet, för att möjliggöra en lösning för blåljusmyndigheterna.

Enligt PTS finns det i huvudsak tre modeller som kan tillämpas för att etablera en lösning: Ett eget nät som byggs och kontrolleras av staten, en lösning som bygger på de befintliga kommersiella mobila bredbandsnäten och kombinerade lösningar där vissa delar kan vara statligt kontrollerade och andra utnyttjar resurser i befintliga nät.

I en internationell utblick konstaterar PTS att det i omvärlden finns planer på både helt statliga lösningar och lösningar där privata aktörers nät används helt eller delvis.

De svenska mobila bredbandsnäten har i dag en yttäckning för datahastigheter med 10 Mbit/s på 77 procent av landets yta, och utbyggnaden fortsätter. Dessa nät skulle enligt PTS därför kunna ha goda förutsättningar att vara en värdefull resurs i en framtida lösning.  Med anledning av att PTS avvaktar med att tilldela cirka 30 procent av 700 MHz-bandet föreslår myndigheten ytterligare utredning som klargör behoven hos blåljusmyndigheterna. Det är enligt PTS viktigt att detta klargörs inom en inte allt för lång tid, då frekvenserna inte bör ligga oanvända för länge. Utredningen rekommenderas också vara nära kopplad till det pågående arbetet med civilt försvar inom sektorn för elektronisk kommunikation som syftar till att utreda hur totalförsvarets samlade behov av kommunikation kan tillgodoses på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, bland annat genom att privata aktörer bidrar.

Länk till rapporten Säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation.

Comments are closed.