Förenkla för att klara komplexitet

– Våra nya LTE-system är så komplexa att vi bara kan klara arbetet genom att förenkla maximalt, säger Per-Martin Andersson från Ericssons basstationsverksamhet. Vi måste ha ingenjörer som kan lösa problem på ett strukturerat sätt, samtidigt som de har en gedigen koppling till verklighetens fysiska realiteter.

Både paneldebatten och föredragen på gårdagens ICES-konferens pekade på problemen med ökad komplexitet. Mycket handlade om modellbaserad konstruktion och hur konstruktörerna skall kunna effektivisera genom höjd abstraktionsnivå och ökad återanvändning. Men man kom också in på de snabbt växande test- och verifieringsproblemen, där enkelhet måste vara honnörsordet.
Inledningstalaren, Werner Damm från tyska Offis talade bland annat om Speeds, ett försök att utveckla ett standardiserat sätt att koppla samman modellbaserade verktyg som Rhapsody, Simulink och Scade med fordonsstandarden Autosar. Systemet baseras på "kontrakt", med "löften och antaganden" snarare än fasta krav. Det är viktigt i en miljö där så många olika aktörer skall samverka.
Så här ett år efter att ICES bildades är det i alla fall ingen tvekan om att samarbetet mellan KTH och industrin har lett till en hel del positivt. Det är svårt nog att få olika delar av den akademiska världen att samarbeta och professor Martin Törngren, som driver verksamheten, har kommit ett gott stycke mot att samordna embeddedverksamhet både internt inom KTH och utåt mot företagen.

Comments are closed.