Förbättrar styrningen av vattenkraftverk

Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, har anlitat ABB för att säkerställa effektiviteten och tillförlitligheten vid driften av vattenkraftverken i norra Norge.

Uppgraderingen vid vattenkraftverken Straumsmo och Innset kommer att innefatta ABB:s distribuerade styrplattform ABB Ability System 800xA, som integrerar processtyrning, krafthantering, el och säkerhet i ett samlat och tillförlitligt system. Avtalet innehåller också ett tillval att utvidga renoveringen till en tredje anläggning, vattenkraftverket Båtsvann.

Systemet 800xA kommer att kunna styra kraftverket helt – från högspänningsställverk till lågspänningsstyrning av motorer, hantering av AC/DC-system samt belysning och värme vid varje anläggning.

– Det är avgörande att säkerställa effektivitet, stabilitet, tillförlitlighet och robusthet i våra automations- och elsystem eftersom båda kraftverken är obemannade, säger Dag Smedbold, SVP på Statkraft region nord.

Vattenkraft förblir stöttepelaren i det norska elsystemet och förser Norge med över 95 procent av landets totala energibehov.

– Med ett sådant stort beroende av vattenkraft för att leverera el till hela Norge kan dessa anläggningar verkligen klassas som kritisk infrastruktur, säger Per Erik Holsten, chef för ABB Energy Industries i Nordeuropa. Det är viktigt att förbättra och bibehålla kraftverkens installerade bas, tillgångar och en smidig drift.

Comments are closed.