Följ arbetet med Högskolans Västs AI-influencer

Högskolans Väst är i full gång med projektet The Life of A.R.T som med hjälp av en AI-influencer ska locka fler unga att välja en framtid inom teknik. Nu lanseras en hubb där intresserade kan följa projektet via artiklar, intervjuer och blogginlägg.

Just nu jobbar tiotusentals svenskar hemifrån. Något som inte hade varit möjligt utan den tekniska utveckling som sett till att vi kan ha onlinemöten och skicka filer till människor på andra sidan jorden. Eller på andra sidan stan. Samhället har under senare år sett ett minskat teknikintresse bland ungdomar, och minst intresserade är tjejerna. För att motverka trenden har Högskolan Väst därför dragit igång projektet The Life of A.R.T med målet att utveckla en AI-influencer för att inspirera unga om teknik och locka fler till teknikutbildningar.

– En fortsatt teknikutveckling är nödvändig för att klara kriser som denna och då behövs hela tiden ny kunskap och nya medarbetare, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst. För oss är det viktigt att ta reda på hur vi kan få fler unga människor att utbilda sig inom teknikområdet. Vår AI-influencer kan hjälpa oss med det.

Nu är arbetet igång och en hubb, art.hv.se, har tagits fram som dokumenterar projektets utveckling. Genom artiklar, intervjuer och snart även blogginlägg kan man följa arbetet med att ta fram Högskolan Västs AI-styrda influencer.

– Genom att dokumentera vårt arbete och dela med oss av vår process hoppas vi att intressera andra. Vi är alltid intresserade av samarbetspartners, säger Maria Derner, kommunikationschef på Högskolan Väst.

Arbetet har delats upp i olika faser och hittills har en planeringsfas och en etikfas avklarats. Eftersom projektet använder sig av data från väldigt unga personer har stor vikt lagts på att säkerställa en god forskningsetisk praxis.

– Ungdomar är extra sårbara eftersom de är begränsade i sin förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser, säger Andreas de Blanche, forskare inom området naturvetenskap, data- och informationsvetenskap. Därför har vi lagt ner mycket tid på att se till att den data vi ska hantera inte går att spåra tillbaka till en viss person.

Anledningen till projektet är den brist på ingenjörer som teknikbranschen larmat om i många år. Forskning visar att många har ett intresse för teknik under barndomen som sedan går förlorad i tonåren. Målet med projektet är därför att behålla ungdomarnas intresse för teknik genom de kritiska tonårsåren.

Comments are closed.