FOI utvecklar självlärande detektorer

Just nu bygger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inlärningsbaserade detektorer som ska hitta svåranalyserade mål och hot i stora områden och larma en pilot eller operatör. Grundtekniken används även i fordon för att till exempel känna igen fotgängare i mörker.


2014 fick FOI i uppdrag att ta fram ett system som känner igen detaljer på marken som kan stödja beslutsfattandet för Gripen-piloter
L
äs mer

Läs temaartiklarna om halvledarteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Ladda ner komponentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.