Fjärrövervakning av elproduktion

Den finska producenten av bioprodukter, Metsä Fibre, har tecknat avtal med ABB om att koppla upp det elektriska systemet till ABB Ability Collaborative Operations portfölj av lösningar. Lösningarna omfattar bland annat distansövervakning av de elektriska systemen med hjälp av molntjänster.

10abb01

2016 levererade ABB en omfattande elektrifieringslösning till Metsä Fibres bioproduktbruk, bl a elektriska kraftdistributionssystem och processelektrifiering för hela bruket. Metsä Fibre och ABB har nu tecknat ett avtal om att koppla upp ett betydande antal av de levererade enheterna till ABB Ability Collaborative Operations. Det kommer att möjliggöra fjärrövervakning av funktioner och tillgänglighet för de elektriska enheterna och systemet via Metsä Fibres och ABB:s experter och tillåta samarbete i realtid för att uppnå högsta möjliga tillgänglighet och prestanda.
– Det ger oss en snabb översikt på status för alla elektriska enheter från ABB som är uppkopplade till systemet, säger Ossi Puromäki från Botnia Mill Service, som ansvarar för bioproduktbrukets livscykelavtal. Vi kan se den aktuella belastningen på frekvensomriktarna och deras kondition och agera på avvikelser proaktivt.
Systemet omfattar bl a 650 frekvensomriktare. Tillståndsövervakning underlättas också av omfattande enhetsspecifika larm, och eftersom ABB Ability presenterar dess data i molnet kan ABB:s experter ge omedelbar hjälp med hur problem ska angripas. Analyserna av insamlade data från elektriska system och enheter ger förutsägelser som också ökar tillförlitligheten långsiktigt.
– Övervakning hjälper oss att göra underhåll på rätt utrustning i rätt tid i stället för att bara underhålla alla enheter i förutbestämda intervall. Det optimerar både kostnaderna och kvaliteten på tillgängligheten.
– Det viktigaste nyckeltalet i bruket är tillgänglighetsgraden, som enligt vårt mål skall ligga på 98 procent eller högre på årsbasis, ,” säger Metsä Fibres projektledare Timo Merikallio. Underhållet spelar en avgörande roll för att vi ska uppnå det. Samtidigt kan vi inte ha all expertis på bruket. Därför är ett underhåll baserat på samarbete med förtrogna partners en nyckelfråga för oss.

Comments are closed.