Finsk satsning på LED-lampor

VTT Venture och Lumichip gör tillsammans en stor satsning i det nya finska LED-företaget LightTherm. LightTherm använder nya och innovativa material för att tillverka mindre och lättare LED-lampor.

Den uppskattade marknaden för LED-lampor ligger på ca 20 miljarder dollar och bara under 2013 väntas en miljard LED-lampor tillverkas internationellt.
Ett stort problem i sammanhanget är att de material som normalt sett används är alltför värmekänsliga, vilket leder till kortare livslängd och sämre verkningsgrad. Finska forskningsinstitutet VTT har länge arbetat med problemen och LED-företaget LightTherm startades för att dra nytta av forskningsresultaten.
– Den förbättrade termiska effektiviteten gör det möjligt att klara ett betydligt högre ljusflöde från små ersättningslampor, säger dr Juha Rantala, vd för Lumichip Ltd. Kombinationen av material, uppbyggnad och konstruktionsmetoder ger en ökad flexibilitet som i sin tur tillåter LED-teknik i helt nya tillämpningar.

Comments are closed.