Annons

Falun får unikt datacenter

Ett nytt datacenter, döpt till EcoDataCenter, har börjat byggas i Falun. Det kommer att bli det första klimatpositiva datacentret i världen, om man får tro Schneider Electric.

Foto: Schneider Electric


Bakom datacentret står det kommunala energibolaget Falu Energi & Vatten och entreprenörsföretaget EcoDC AB och Schneider Electric ska levererar energieffektiva lösningar och produkter till datacentret.

Enligt uppskattningar står ICT-sektorn för tio procent av världens elkonsumtion, varav datacenter utgör en stor del. Ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad och en stor del av energin används aldrig utan släpps ut i atmosfären i form av värme. Idag finns det över tre miljoner datacenter i världen och om bara fem år beräknas de släppa ut mer koldioxid än flyget, enligt uppgifter från Schneider Electric.

– Den här utvecklingen innebär ett ökat behov av energi, vilket också påverkar miljön i hög grad. Den är dessutom starkt kostnadsdrivande, vilket kräver ett nytt sätt att tänka, säger Bengt Lindström, en av grundarna till EcoDC AB, ett av företagen bakom affärsprojektet EcoDataCenter.

Datacentret kommer att kopplas in i Faluns energisystem och överskottsvärmen från centrets servrar och IT-utrustning ska på så sätt att värma Faluns fastigheter via kommunens fjärrvärmenät.

Sommartid används spillvärmen från det lokala kraftvärmeverket för att driva maskinerna som kyler datacentret.

– Symbiosen mellan datacentret och vårt energisystem gör att vi kommer att minska utsläppen av koldioxid så mycket att datacentret över en årscykel får en positiv inverkan på miljön. Vi ansluter med andra ord datacentret till ett redan hållbart energisystem och tar vara på all energi. Det innebär att vi bygger världens första klimatpositiva datacenter, säger Bengt Gustafsson, vd på Falu Energi & Vatten.

Elen till datacentret ska enbart komma från förnyelsebar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle – ett grönare förhållningssätt.

– Grönare betyder även billigare i det här fallet. Dels är EcoDataCenter betydligt energieffektivare än vanliga datacenter och dels innebär integreringen med fjärrvärme- och fjärrkylenätet att energi som vanligtvis går till spillo tas tillvara. Allt detta sänker kostnaderna för oss och våra kunder.

– Vi lever i en tid då allt fler uppmärksammar datacenters kraftiga inverkan på miljön. Hög IT-säkerhet och prestanda är också allt mer avgörande faktorer för företag och organisationer. Därför är vi väldigt glada över att vara med och bygga det här banbrytande datacentret. Det ökande internetanvändandet och ”internet of things” bör inte ske på bekostnad av klimatet. EcoDataCenter visar vägen för grön data, säger Marc Nezet, sverigechef på Schneider Electric.

Fakta om EcoDataCenter:

  • Tre byggnader på sammanlagt 23 250 kvadratmeter på18 megawatt.
  • Garanterad upptid på 100 procent.
  • Energikällor: Sol, vind, vatten och sekundära biobränslen.
  • Säkerhetsklassificerat enligt Tier IV (högsta möjliga). Datacentret kommer även att skyddas av kraftiga ytterväggar i betong och avancerade larm-, kontroll- och övervakningssystem.
  • Power Usage Effectiveness (PUE ): mindre än 1,15. (Tier IV-design)
  • Miljövänlig design med hus certifierade enligt LEED-Platinum.
  • Sedumtak (växter) som kyler byggnaderna på sommaren.

Comments are closed.