Falsk matematik i TV

Får vetenskapsprogram på TV vara hur ”populära” som helst – alternativt – vem säkerställer att innehållet kvalitetsgranskas, så att åtminstone inga direkta fel- & missuppfattningar framförs som sanningar?

Jag ser gärna på SVTs Vetenskapen Värld, och har tills i går (annandag påsk) uppfattat programmet som vederhäftigt. I ett kvasifilosofiskt försök att utreda huruvida den verklighet vi uppfattar ”är matematisk”, alternativt” förstår matematik”, ställer berättaren frågan ”är verkligheten matematisk till sin natur?” – den rimliga frågan borde vara ”är verkligheten bunden av regler?” – som vi när vi förstått dem kan beskriva mha matematik.

När dessutom astrofysikern Mario Livio säger att ”pi (π) dyker upp i en massa sammanhang som inte har något med cirklar att göra. Framför allt dyker π upp i sannolikhetsteorin”, som i programmet exemplifieras mha ”Buffons nålproblem”, och blir överraskad av att π ingår i svaret på sagda problem, då har det i mitt tycke gått för långt. Just detta exempel bygger ju på att en nåls båda ändar, utifrån en fix mittpunkt, bara kan falla på en cirkel vars diameter är lika med nålens längd, samt med en vinkel på mellan 0 och π/2 gentemot linjerna på underlaget. När man på detta sätt i ett av de viktigaste folkbildningsprogrammen i svensk TV släpper igenom detta slags rena fel under sken av att vara sanning, så är det kanske inte konstigt att svenskars mattekunskaper inte alltid är vad de borde vara. Man kan bara hoppas att presentatören körde med en ”medveten vit lögn” i populariserings- alternativt förenklingssyfte. Alternativet – att sagespersonen var okunnig/omedveten om sitt fel är värre, för det tyder på alltför låg kunskap för att bekläda den rollen.

Sic!

Comments are closed.