Exploderande mängd mätdata

Just nu exploderar mängden mätdata i världen.
– Utvecklingen innebär en revolution och utmaningarna ligger ni i att ta samla in och analysera alla data, sade Charles Schroeder i sitt inledningsanförande på National Instruments årliga event NIDays, i Stockholm.


– Den största mängden data är ostrukturerad, säger Charles Schroeder. Vi talar om i storleksordningen 22 exabytes data
Läs mer..

Ladda ner den nya komponentöversikten

Läs temaartiklarna om störning/avstörning

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.