Europeiska halvledarmarknaden ökade starkt 2015

Årets siffror från DMASS visar en hälsosam tillväxt för 2015. Distributionsmarknaden för halvledare i Europa ökade med 14,6 procent jämfört med 2014 och försäljningen steg till 7,3 miljarder euro.
– Men det är viktigt att inse att en stor del av tillväxten beror på valutaeffekter, säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS. Det kommer vi rimligen inte se under 2016. Avmattningen i Kina och andra ekonomiska faktorer pekar på att vi får se en betydligt svagare tillväxt under 2016.


Kvartalssiffror från DMASS för 2014 och 2015
Läs mer.

Läs temaartiklarna om halvledarteknik och effekthalvledare

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Ladda ner komponentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.