Europeisk acceptans av elbilar ska studeras

Ett nytt EU-projekt kommer att genomföra studier om nordeuropeiska konsumenters preferenser och användaracceptans av elfordon och tillhörande laddningsinfrastrukturer samt stödjande konsumenttjänster.


Projektet kommer också att göra en pilot-utplacering av stationer för snabbladdning längs motorvägar i södra Sverige (E20, E6 och E22), Danmark (E20, E45 och E55) och norra Tyskland (E45 och E22).

Det viktigaste målet med studien uppges vara att tydligt visa på marknadens beredskap för tekniker för snabbladdning på stationer som betjänar flera olika typer av elfordon och konsumenternas acceptans över gränserna i norra Europa. Studien förväntas också visa att en tillräcklig infrastruktur och innovativa servicelösningar för " e-mobilitet" kan utöka möjligheterna för elektriska resor över långa avstånd (över 500 km) och ytterst  uppmuntra till att använda elfordon, enligt ett pressmeddelande från den Europeiska kommissionens Innovation & Networks Executive Agency (ENEA).

Comments are closed.