Eudyna till OEM

OEM Electronics har fått agenturen för det japanska Eudyna Devices. Företaget är fokuserat på trådlösa komponenter. Bland annat GaN HEMT och FET med höga genombrottsspänningar är en av deras kompetensområden. Komponenter för fiberoptik med lasrar och fotodioder finns också med i produktutbudet. OEM Electronics finns i monter C07:31.

Comments are closed.