EU-granskning av flygforskning i Trollhättan

I förra veckan samlades ca 60 personer från Europas flygindustri men även från Universitet och Institut, under tre dagar i Trollhättan för den årliga granskningen av Clean Sky-projektet.


Charmaine Cordo från Rolls-Royce presenterar världens största växlade fläktmotor Ultrafan

Clean Sky är EU:s gemensamma flygforskningsprogram och ett av de största forskningsprogrammen i världen kring renare och effektivare flyg. Alla delprojekt inom området flygmotorer redovisades för oberoende granskare. GKN i Trollhättan är strategisk partner i de stora motordemonstratorerna i projektet och har en projektportfölj om motsvarande ca 600 miljoner kronor inom Clean Sky, där företaget betalar hälften och EU hälften. GKN utvecklar och tillverkar kritiska strukturdelar och rotorer till fullskaliga motorprov med de stora europeiska motorföretagen MTU, Safran och Rolls-Royce.
– Detta är ett typexempel på hur EU-forskning ger oss något som helt enkelt inte skulle gå att göra i Sverige, säger Henrik Runnemalm, Forskningschef på GKN Aerospace Engine Systems. Endast i internationell samverkan är denna typ av validering på hög teknologimognadsgrad möjlig i vår bransch. Granskarnas preliminära återkoppling är att man både imponeras av de resultat som redovisades, men även av det studiebesök på Innovatums Produktionstekniska Centrum (PTC) där mycket av arbetet med GKNs delar utförs.
Clean Sky-2 är det största EU-forskningsprojektet någonsin inom flyg med en total budget på närmare 4 miljarder över en sjuårsperiod. GKN Aerospace Sweden AB deltar i flera av delprojekten med en sammanlagd budget på ca 60 miljoner Euro (hälften från EU, hälften egensatsning).

Comments are closed.