Ericsson väljer Dassault för affärsprocesser

Ericsson har valt 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes för att digitalisera sina affärsprocesser. Ericsson kommer att ersätta befintliga lösningar och IT-applikationer med Dassault Systèmes industrispecifika lösning “Business Operation Excellence”, som bygger på 3DEXPERIENCE-plattformen.

 

År 2020 beräknar Ericsson att 26 miljarder uppkopplade enheter kommer att vara en del av det uppkopplade samhället, där förbättrad mobil-, bredbands- och molnteknik samverkar för att göra informations- och kommunikationstekniken snabbare, billigare och mer lättillgänglig. Som en del av visionen att göra detta uppkopplade samhälle till verklighet, ser Ericsson att integration av IT och telekom, hårdvara och mjukvara, är nödvändiga faktorer för att underlätta smarta sammankopplade mjukvaru- och tjänstedrivna upplevelser.
Industrilösningen "Business Operation Excellence" är tänkt att ge Ericsson en enhetlig digital miljö för hela produktflödet, över hård- och mjukvara, tjänster och lösningar, med hög grad av transparens, spårbarhet, flexibilitet och rapportering.
– Det är fantastiskt att vi äntligen har ett "go" på den nya IT-plattformen, säger Joakim Cerwall, ansvarig för PLCM Operations och PLM Transformation på Ericsson. Vi har gjort en omfattande utvärdering och tester för att hitta den bästa PLM-lösningen för Ericsson, i syfte att koppla samman IT med affärsenheterna. Denna omvandling är kritisk för att säkerställa en effektiv digital hantering av produktdata i hela företaget, och stärka Ericssons konkurrenskraft inom ICT.

Comments are closed.