Ericsson och Motorola i allians

Ericsson och Motorolas Solutions business of Motorola, Inc. inleder ett samarbete som avser system för säker telekommunikation.

En ny LTE-baserad Motorolaplattform för säker trådlös bredbandskommunikation ska utvecklas. Det innebär att de båda företagen kommer att samverka för att utveckla system och utrustning för tal- och datakommunikation avsedda för att leverera högpresterande röst- och bredbandiga multimediatillämpningar inklusive video, för användning av till exempel räddningstjänster vid olyckor.

LTE mobil bredbandsteknik gör det möjligt för Motorolas nästa generations plattform att tillhandahålla den avancerade kommunikationskapacitet som krävs för tillämpningar för allmänhetens säkerhet av informationsutbyte i realtid mellan en multimedia ledningscentral och personer på fältet genom användning av robusta radioapparater, i fordonsterminaler och handhållna LTE dataenheter.

I kombination med Motorolas allmänna och ur säkerhetssynpunkt optimerade LTE-kärna och interoperabilitetsplattform, kommer Ericsson att bidra med utrustningar för LTE samt delar av en ”paketkärna” och relaterade tjänster som kan leverera bredbandiga multimedietjänster för det där som kallas publik säkerhet.

Comments are closed.