Annons

Ericsson lanserar PoL DC/DC-omvandlare

Ericsson lanserar nu en 90 A point-of-load DC/DC-omvandlare för krävande nätverksutrustning. Den nya omvandlaren är enligt Ericsson ett viktigt steg mot en programvarudefinierad kraftarkitektur som i en parallell konfigurering kan leverera upp till 360 A.

Ericsson modul BMR465 är anpassad för framtida Software-Defined Power Architecture (SDPA)-system. Modulen är en två-fas 90 A digital point-of-load (PoL) DC/DC-modul som enligt företaget erbjuder kompensationsfri prestanda och möjligheten att parallellt ansluta fyra moduler och leverera upp till 360 A till avancerade nätverksprocessorer.

BMR465 kan vara en del av ett multimodul- och multifas (upp till åtta-faser) kraftsystem som möjliggör fassprider, en minskning av toppströmmen och även minska det antal kondensatorer som krävs av ett slutanvändarsystem. Modulen är kompatibel med PMBus-kommandon och har integrerats i programvaran ”Ericsson Power Designer”, vilken ska göra det enkelt för systemarkitekter att simulera och konfigurera kompletta multimodul- och multifassystem, enligt Ericsson. Den uppfyller också den nya "teraAMP"-standarden från Architects of Modern Power (AMP)-företagsgruppen.

– Den programvarustyrda kraftarkitekturen betraktas av branschen som den bästa vägen framåt för att optimera energiutnyttjandet i datanätverk och göra dem mer energieffektiva Optimering av energi ner till detaljnivå var ursprunget till Ericssons digitala effektforskning som startades 2004, säger Patrick Le Favre, marknadsförings- och kommunikationsdirektör för Ericsson Power Modules i ett pressmeddelande.

Comments are closed.