Ericsson lanserar europeiskt 5G-program

I mars i år lanserade Ericsson FoU-programmet ”5G for Sweden” med partners inom svensk industri och akademi. Nu breddar företaget detta initiativ genom programmet ”5G for Europe” till sju länder och 10 institutioner.

5G for Europe kommer att fokusera på forskning, innovation och industriella piloter som använder nästa generations 5G-nät som en ”möjliggörare” och skapa projekt inom bland annat transport- och fordon, IoT, allmännyttiga tjänster, offentlig säkerhet, offentlig infrastruktur och detaljhandel. Programmet kommer också att skapa innovationsprojekt som gör det möjligt för mindre företag att samarbeta med ett brett spektrum av branschaktörer.

– Genom att utöka vårt 5G-program och inkludera viktiga partners i Europa kommer vi att få värdefulla insikter som gör det möjligt för industrin att digitalisera effektivt för att skapa nya värden och stärka konkurrenspositionen för den europeiska industrin, säger Ulf Ewaldsson, Senior Vice President och Chief Technology Officer på Ericsson.

Bland programmets forskningspartners återfinns stora tekniska universitet såsom Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italien, Technische Universität Dresden, Tyskland, Universidad Carlos III i Madrid, Spanien, IMDEA Networks Institute, Madrid, Spanien, och Kings College, London, England. Bland branschpartnerna ses företag såsom wiseSense, Weiss Robotics och MyOmega System Technology i Tyskland och Zucchetti Centro Sistemi i Italien. Fler partners kommer successivt att anslutas till programmet.

Comments are closed.