Epsilon tar optronikorder

Konsultföretaget Epsilon tar en uppföljningsorder för konstruktion av optiska mottagarmoduler som används i mätsystem från Airborne Hydrography AB. Epsilon har tidigare designat och konstruerat tre liknande moduler till samma kund.

– Airborne Hydrography AB är ett högt specialiserat och innovativt företag. Denna order är ett bevis för Epsilons styrka inom optronik, säger Lars Rymell, ansvarig för Epsilons spetskompetensområde optronik.
Airborne Hydrography AB utvecklar och marknadsför laserbaserade mätsystem som används vid hydrografiska och topografiska undersökningar. Marknaden är global och kunderna är främst kartografiska undersökningsföretag samt statliga organisationer.
Epsilon och Airborne Hydrography AB har samarbetat kontinuerligt sedan 2004 och har tillsammans vidareutvecklat tekniken. Den aktuella ordern berör två nya mottagarmoduler till systemet HawkEye, som från flygplan eller helikopter samlar in topografisk data från land och havsbotten.

Comments are closed.