Epsilon i nytt ramavtal med Nexans

Konsultföretaget Epsilon meddelar att de tecknat ett treårigt ramavtal med Nexans Norge AS, världsledande inom högspänningssjökablar. Med nyfunna oljefält utanför Norges kust väntar stora arbetsinsatser för Epsilon under flera år framöver.

Nexans Norge AS är marknadsledande i Norge inom leverans av kraft- och telekablar och världsledande inom högspänningssjökablar. Företaget har närmare 1400 anställda i Norge som bistår bland annat med elförsörjningen ute på oljeriggar och pumpar ute på oljefälten.

För tillfället råder stor efterfrågan på ingenjörer inom konstruktion och beräkning i Norge, och norska företag söker sig därför utanför landet för att hitta kompetens. Nya oljefält har även upptäckts, vilket förväntas innebära stor efterfrågan på ingenjörstjänster under flera år framöver.

Uppdraget innefattar ingenjörstjänster inom allt från mekanisk konstruktion till säkerhetsanalyser. Hitintills har tio uppdrag beställts, till ett värde av drygt tre miljoner kronor.

– Epsilon blir nu leverantör till ytterligare en av de stora konsultköparna i Norge, som dessutom befinner sig i en omfattande expansionsfas. Vi har möjlighet att bistå med konsultkompetens inom flera områden, vilket ökar våra möjligheter att utveckla Norge som marknad för våra tjänster, säger Mats Boström, koncernchef för Epsilon i ett pressmeddelande.

Comments are closed.