Epishine i IoT-samarbete

Svenska Epishine har inlett ett samarbete med The Things Industries Collaborate för att utveckla IoT-lösningar med strömförsörjning via Epishines ”inomhussolceller”. Enheterna kommunicerar via LoRaWAN.

Kombinationen av solceller för låg ljusintensitet och energisnåla IoT-moduler gör det möjligt att ta fram underhållsfria IoT-enheter för inomhusbruk.

– Det här är ett nytt och mycket intressant steg i vårt samarbete med The Things Industries, säger Jonas Bergqvist, CTO hos Epishine. Genom att använda vår solcellsteknologi och LoRaWAN går det att skapa ett mycket enklare sätt använda IoT-teknik.

Comments are closed.