Enkelt att se hur riksdagsledamöterna röstar

Intresserad av att lätt kunna se vilka riksdagspartier som röstar med vilka andra partiers förslag? Vill du kunna gå in på enskilda riksdagsledamöter och se hur ofta de är närvarande och vad de röstar på? Detta är nu möjligt tack vare appen RiksdagsViz som en grupp medieteknikstudenter på KTH har utvecklat.

Alla data om riksdagsledamöternas närvaro och hur de röstar finns på riksdagens webbplats. Men informationen är snårig att navigera i och inte särskilt tillgänglig. Det ville en grupp studenter som läser civilingenjörsprogrammet i medieteknik på KTH ändra på och tog fram appen RiksdagsViz som visualiserar informationen på ett överskådligt sätt.
– Vi har grafer som visar hur partierna har röstat och vilka partier de röstar med. Och vi kan också se det över tid, hur det ändras med åren, säger Ben Forsrup, en av studenterna i gruppen.
De visar ett exempel som åskådliggör hur Centerpartiets ledamöters röstningsmönster har förändrats på senare år. För fem, sex år sedan röstade de helt enlighet med Alliansen men sedan dess tycks förtroendet för det gemensamma partisamarbetet ha minskat.
– Centern röstar allt mindre på allianspartierna, säger Oscar Wiigh, också han en av medlemmarna i studentgruppen.
I verktyget kan man gå in på varje riksdagsledamot och se hur ofta han eller hon är närvarande i riksdagen och deltar i voteringar, eller om han eller hon avstår från att rösta.
– Man kan se alla voteringar de har gjort under sin period i riksdagen, säger Ben Forsrup. Och sen kan man se hur de har röstat också i varje votering.
Det var under och efter riksdagsvalet i höstas, när Sverige saknade en ny regering, som studenterna i projektgruppen upplevde ett växande missnöje mot politiker och politiken som sådan. De tyckte att det saknades tydlig information om vilka politikerna är, hur de röstar, om de röstar enligt sin partipolitik och hur alla partiers röster och åsikter jämför sig med varandra.

– Vi kom fram till att det kan behövas lite mer information om hur riksdagen fungerar och öka transparensen. Och så fanns det väldigt mycket data som man kunde göra något vettigt av, säger Martin Wedberg, som även han ingår i studentgruppen bakom projektet.
Studenterna granskade Riksdagens öppna API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) och såg att de data som finns där skulle kunna visualiseras på ett mer tydligt och lättförståeligt sätt.
RiksdagsViz fungerar som ett granskningsverktyg där man kan se om det politiker säger stämmer överens med hur de röstar. Ett verktyg som skulle kunna erbjudas till journalister. Men det skulle också kunna tillföra mycket ur demokratisk synpunkt om det låg på riksdagens webbplats, och erbjudas allmänheten.
– Det skulle ge överskådlig information om hur riksdagen fungerar, säger Ben Forsrup.

Här kan du testa RiksdagsViz: http://riksdagsviz.herokuapp.com/

Comments are closed.