Energy Micro får in 13 miljoner dollar

Northzone ventures och Investinor satsar tillsammans 13 miljoner dollar i den första externa finansieringsrunda som Energy Micro AS genomför.

Investeringarna görs för att fortsatt kunna utveckla Energy Micros produktportfölj av mikrostyrkretsar, till att utveckla och marknadsföra en familj av energisnåla radioprodukter och till att bygga ut organisationens försäljningskanaler för att stödja framtida tillväxt.
I oktober 2009 lanserade Energy Micro sin första produkt i 32 bit EFM32 Gecko microcontroller-familjen. Den drar bara en fjärdedel av vad marknadens existerande 8-, 16- eller 32-bit microcontrollers gör.

 

Comments are closed.