Energimyndigheten satsar på Vasasensor

Energimyndigheten beviljar Imegos dotterbolag Vasasensor ett villkorslån på nära 4 miljoner kronor för genomförandet av projektet “Energibesparing i pappersmaskiner”.

Samtidigt uppges befintliga ägare i Vasasensor tillföra ytterligare kapital.

– Målsättningen med Energimyndighetens stöd till Vasasensor är att stimulera en utveckling som leder till minskad energianvändning i industrin. I de applikationer som tekniken är avsedd att användas kan den bidra till väsentliga energibesparingar, enligt Erik Olsson vid Energimyndigheten.

Projektet uppges syfta till att skapa förutsättningar för att tillhandahålla ett system för effektivare pressning av pappersmassa. Vasasensor kommersialiserar ett patenterat trådlöst sensorsystem benämnt PressEyes, för mätning av tryckprofilen mellan valsar vid papperstillverkning. Ytterligare deltagare i projektet är pappersmaskinbeklädnadstillverkaren Albany International.

Vasasensors grundteknologi kom till på forskningsinstitutet för mikro- och nanoteknologi i Göteborg, Imego. Två forskare utvecklade en metod för att läsa av tunna tryckkänsliga filmer beröringsfritt utan att använda sig av konventionell trådlös teknologi. Detta öppnade för möjligheten att mäta tryck i tuffa miljöer där det tidigare inte varit möjligt.

Efter att tekniken patentsökts bildades Vasasensor år 2003 under Chalmers Entreprenörskola för att utvärdera och kommersialisera teknologin under namnet PressEyes. Den första applikationen valdes till att mäta tryckprofilen mellan valsarna i pappersmaskiner under drift, något man i branschen försökt att göra under lång tid utan att lyckats. Där fanns ett problem man kunde lösa med teknologin vilket skulle innebära stora förtjänster för pappersindustrin.

Idag verifierar Vasasensor sin första produkt i pilotskala och en referensinstallation är påbörjad i ett gemensamt projekt mellan Stora Enso Nymölla AB, Vasasensor samt Albany International.

Comments are closed.