Energilager i nedlagda gruvor

Efter en initial period av samverkan för att verifiera den tekniska lösningen med energilager och elproduktion baserad på pumpkraft i nedlagda gruvor går nu Mine Storage och Mälarenergi vidare med fördjupade förstudier avseende ett antal möjliga mine storage-anläggningar i Bergslagen. Tekniken ger möjligheter på såväl stödtjänstmarknaden för el som på elhandelssidan.

Den 10 november tecknade parterna en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete. Avsikten är att tillsammans undersöka de tekniska och kommersiella förutsättningarna att utveckla upp till tre konkreta anläggningar i Bergslagen, vilka ligger i Mälarenergis närområde. Respektive anläggning bedöms kunna ge en eleffekt om ca 15 MW och med en energimängd om 30-75 MWh per cykel.

Mine Storage kommer leda projektutvecklingen inom områden som markrättigheter, miljö- och tillståndsprocesser, teknisk design och framtagning av investeringsunderlag. Mälarenergi kommer delta i projektutvecklingen och tillföra kompetens och resurser – främst inom elhandel, produktion och driftsrelaterade tjänster.

Ett mine storage går i korthet ut på att nyttja uttjänta gruvor, där man installerar utrustning för att pumpa upp vatten vid låga elpriser för att sedan släppa detta genom en turbin kopplad till en generator vid tillfällen marknaden behöver det för att stödja elsystemet eller när priserna är höga. Detta bidrar då till elsystemets stabilitet och mer elproduktion under högpristimmar, vilket vid storskalig utbyggnad kan ha en prisdämpande effekt.

Comments are closed.