Enea och Open-plug i avtal

Den franska utvecklaren av mobilplattformar, Open-plug, har valt lösningar från Enea att ingå deras Linuxbaserade ELIPS-plattform, som vänder sig till mobilteleindustrin på massmarknaden. Enea och Open-plug träffade överenskommelsen i slutet av 2008 och Enea ska leverera H.324 protokollstacken från sina Netbriks-produkter att ingå i Elips telefonstack med Linuxbaserade produkter inom  MID (Mobile Internet Devices). H324 protokollstacken används för att kontrollera video- eller multimediasessioner i 3G-nätverk. Open-plug kommer leverera sin plattform med 3G-telefonistack som "ready-to-use”-produkter.

Comments are closed.