En miljard till forskning och utbildning

Under 2018 beviljade KK-stiftelsen 543 miljoner kronor till 89 olika projekt vid Sveriges högskolor och nyare universitet. I alla projekt deltar näringslivet till ett värde som är minst lika stort, vilket gör att de beviljade projekten omfattar cirka en miljard kronor.

– Detta är viktiga projekt som både stärker forsknings- och utbildningsmiljöerna samt ger direkt nytta för företagen, säger Ulf Hall, tillförordnad vd för KK-stiftelsen.
KK-stiftelsen beviljar pengar till forskning, utbildning på avancerad nivå och kompetensutvecklingsprojekt, med kravet att näringslivet aktivt deltar i projekten med egen kompetens, tid, utrustning, resurser och så vidare.
– Relevant forskning måste snabbt komma näringslivet till del. Globalisering, digitalisering, krav på hållbar produktion och jakt på konkurrensfördelar driver ytterligare på industrins redan höga omställningstakt. Men ny kunskap utvecklas snabbt, utbildning räcker inte hela livet, och därför ställs det delvis helt andra krav på det livslånga lärandet än vad som gällt tidigare. Genom samproducerad forskning startar kompetensutvecklingen redan från dag ett.
Mest medel beviljades Högskolan i Skövde med drygt 75 miljoner kronor. Högskolan driver en så kallad KK-miljö, KK-stiftelsens enskilt största satsning. Den möjliggör för lärosätesledningar att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategisk utveckling av kompletta akademiska miljöer, med egen profil, i nära samverkan med näringslivet och det omgivande samhället. KK-miljöerna driver egna kvalitetssäkringssystem och får medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i stället för att söka i enskilda utlysningar. Övriga KK-miljöer finns vid Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet.

Beviljade medel från KK-stiftelsen under 2018:

Lärosäte samt beviljat belopp (miljoner kronor)
1. Högskolan i Skövde 75,2
2. Blekinge tekniska högskola 73,8
3. Mittuniversitetet 68,4
4. Jönköping University 51,1
5. Högskolan Väst 48,3
6. Högskolan i Halmstad 48,3
7. Mälardalens Högskola 43,1
8. Örebro Universitet 39,7
9. Malmö universitet 32,9
10. Karlstads universitet 22,1
11. Gymnastik- och idrottshögskolan 18,5
12. Linnéuniversitetet 13,5
13. Högskolan i Borås 3,5
14. Södertörns högskola 2,4

Samtliga beviljade projekt kommer att redovisas i KK-stiftelsens årsredovisning för 2018, som är klar i april.

KK-stiftelsen har inte beviljat så här mycket medel sedan 1999.
– Det speglar både lärosätenas höjda ambitioner och näringslivets stora behov och intresse av lärosätenas forskning, säger Ulf Hall. Vi ställer som krav att alla projekt ska vara strategiskt viktiga för lärosätena, och dessutom skapa nytta för näringslivet. Däremot pekar vi aldrig ut områden. Det menar vi att lärosätena och näringslivet kan bedöma bäst själva, vilket gör projekten ännu mer relevanta och skapar detta stora intresse bland företagen.

Några av projekten som beviljades medel under 2018 var:

* 1100 miljoner till forskning för framtidens mjukvaruutveckling:
KK-stiftelsen, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) samt elva olika företag satsar sammanlagt 107 miljoner under åtta år på högskolans forskning i programvaruteknik. Det är en av de största satsningarna i BTH:s historia. I forskningsprofilen kommer bland annat Ericsson, Swedbank, Telia Sverige och Sony Mobile att delta. Målet är att ta fram nya arbetssätt och metoder för att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt.

* 100 miljoner kronor till forskning för nästa generations tillverkningssystem:
KK-stiftelsen har beviljat finansiering till forskningsprofilen Virtuella fabriker och kunskapsdriven optimering på Högskolan i Skövde. Profilen ska generera ny kunskap och innovativa tillämpningar inom virtuell utveckling, ett avgörande steg för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem. Sju företag kommer att samarbeta med högskolans forskare: Volvo Car Corporation, Volvo Group Trucks Operations, Scania CV, IKEA Industry, Flexlink, Arla Foods Götene och ABB.

* Över 160 miljoner till sex forskningsprojekt med näringslivet:
KK-stiftelsen beviljade 80 miljoner kronor till sex forskningsprojekt som ska ske i samproduktion med näringslivet, som går in med lika mycket i form av egen kompetens och resurser. Projekten kommer att lyfta forskningen inom en rad områden och samtidigt generera samhällsnytta och stärka Sveriges konkurrenskraft:
– Gymnastik- och idrottshögskolan: Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar. I forskningen medverkar exempelvis Coop, IKEA, Livförsäkringsbolaget Skandia, och Telia.
– Jönköping university: Lean och hållbar, design och tillverkning av gjutjärnskomponenter. Bland annat medverkar Scania CV, Volvo Group Trucks Technology och SKF Mekan AB.
– Karlstads universitet: MULTI-BARR: Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial. Iggesunds Bruk, Cellcomb AB, och BillerudKorsnäs Frövi medverkar bland annat.
– Mälardalens högskola: HERO: Heterogena system – integration av mjukvara och hårdvara. I forskningsprojektet medverkar bland annat Volvo Construction Equipment AB, Enea Software AB samt Alten Sverige AB.
– Örebro universitet: Inflammation och lipider vid vaskulär sjukdom. Bland annat medverkar Athera Biotechnologies AB, BioLamina AB och Immunovia AB.

* 9,5 miljoner till forskningsnära och näringslivsrelevanta masterutbildningar:
KK-stiftelsen finansierar utveckling av topputbildningar på masternivå vid Högskolan Väst (Advanced Manufacturing Engineering with co-op education strategy); Karlstads universitet (Business, Service and Innovation: Industrial Engineering and Management Masters Program); Jönköping University (Internationell Master för studier inom Hjälpmedel för Mobilitet); samt Södertörns högskola (Internationell master i ledarskap och hållbar samhällsutveckling).

Dessutom har lärosätena bland annat beviljats medel för strategiska rekryteringar, stöd till nydisputerade forskares karriärutveckling, och andra både större och mindre forskningsprojekt för att utveckla sina starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Comments are closed.