En av tre bärbara datorer går sönder inom tre år

Idag har många råd att ha en bärbar dator. Men de pressade priserna har en baksida, en märkbart sämre kvalitet, rapporterar försäkringsbolaget Solid Försäkringar.

Solid Försäkringar märker en tydlig ökning av skador på bärbara produkter. Detta bekräftas av en undersökning gjord av Square Trade som visar att var tredje bärbar dator går sönder inom tre år. I två fall av tre är det fel på hårddisken och vid en tredjedel är det skador på grund av yttre åverkan.

I takt med att priserna pressas blir kvaliteten sämre och undersökningen visar även att skadorna på bärbara datorer är mycket högre än på annan hemelektronik. Vi använder dessutom den bärbara datorn mer frekvent och bär med oss den överallt vilket uppges öka risken för skador.

– De vanligaste skadorna vi får in och ersätter är skador på hårddisken samt tapp- och vätskeskador. Det som är anmärkningsvärt är att leverantörerna idag anser att hårddisken är en rörlig del och att den därför inte omfattas av varken reklamationsrätten eller leverantörsgarantin. Så när butiksgarantin har löpt ut är det konsumenten själv som får stå för kostnaderna för hårddiskfel. Eftersom reservdelarna till bärbara datorer är så dyra är det oftast inte lönt för oss att ersätta kunden genom reparation utan istället ersätts kunden med en ny dator, säger Magnus Ekberg, skadechef Solid Försäkringar.

Comments are closed.