EMC-utställare dominerade miljömässa

Konferensen Electronic Environment har med åren fått ett allt bredare miljöperspektiv. På utställningen, vid sidan av föredragen, dominerar dock fortfarande EMC.


Malungföretaget Detectus AB fortsätter att utveckla sina produkter för EMC-scanning. Nytt för i år är företagets HR-scanner. Se bilden ovan! Denna scanner känner av fälten mycket liten prob som förs över kretskort och kretsar. Minsta steglängd vid avkänning är 25 µm och probens upplösning  är så god att det går att se fördelningen av strålning mätt över en IC. Man kan välja mellan en E-fältsprob med 65 µm upplösning eller H-fältsprobar med 100 µm eller 80 µm upplösning. En inbyggd förstärkare i probarna täcker frekvensområdet 16 kHz till 3 GHz.
För att underlätta dokumenteringen och karläggningen av punkter där störningarna är starkare kan proben även kombineras med en kamera med 10 µm upplösning.
Intressant är att scannern även kan mata på störfält för att utröna mätobjektets immunitet. I varje mätposition sveps generatorns frekvens och amplitud samtidigt som mätobjektets funktion kontrolleras med yttre mätutrustning, t ex en protokollanalysatror eller voltmeter. Och det är upp till användaren hur han vill modulera signalgeneratorn.

EMC-bord
En annan lösning för att utröna fördelningen av störningsnivåer på ett kretskort visades at MTT Ageto. Redan för ett år sedan presenterade de RF-scan, en platta som innehåller en matris av sensorer för att snabbt kunna mäta intensiteten i varje punkt hos en liten antenn, eller från den inbyggda antennen i en mobiltelefon. På Electronic Environment visade man upp en ny variant, EMexpert, speciellt avsedd för diagnostik av EMI.

EMxpert bygger på Emscans patenterade teknik för närfältsmätning.
Under varje liten kvadrat på plattan finns en sensor, som i den ”vassaste” versionen täcker 50 kHz till 4 GHz. Den samlade datamängden resulterar med hjälp av ett datorprogram i en bild av fördelningen av störnivåer. Eftersom förändringar registreras praktiskt taget i realtid är det mycket snabbt och enkelt att se hur bilden förändras av exempelvis en adderad avkopplingskondensator.

Gabor Mezofi, Testhouse Nordic AB, visade upp Agilents mest kompetenta och en lite billigare lösning för EMC-precompliance.

Brand i EMC-hall
Dämpkoner för EMC-hallar brukar vanligen bestå av en skumplast som besprutats med några passande ämnen  för att ge dämpning över ett stort frekvensområde. Tyvärr kan skumplasten brinna vilket visade sig vara ödesdigert för en stor EMC-hall i München. Den antändes av en ljusarmatur och hela anläggningen övertändes och totalförstördes.
En lösning på problemet kan vara att använda icke brännbara dämpkoner. Sådana tillverkas av Frakonia GmbH och säljs i Sverige av Ronshield AB.


Ronald Brander, Ronshield AB, visade upp brandtåliga dämpkoner för EMC-hallar.

Pejla störningen
Hur skall man hitta en störkälla? Visst kan man i många fall använda en liten vanlig transistorradio med inbyggd ferritantenn, för de lägre frekvenserna eller ansluten yttre antenn. Men ofta vill man kunna lyssna över ett större spektrum än vad standardapparater erbjuder och en fördel vore att även kunna se spektrum.
En sådan pejlradio, avsedd just för störningsjakt, visades upp av AMSKA Amerikanska Teleprodukter AB. Den kommer från Narda Test Solutions.
På dess skärm visas riktningen till störkällan, dels grafiskt, dels som data i form av azimut, elevation och polarisation samt maximalt toppvärde, uttryckt i dBµV/m. Man kan se på spektrum men också få ett vattenfalldiagram för att visa spektrum över tiden. I oscilloskopmod vissas störningen som funktion av tiden. Störningarna mäts från 9 kHz till 6 GHz med en svephastighet av 12 GHz/s.

Kees van Doorn Demonstrerar här IDA-3106 som pejlar in och analyserar störkällor.

8 kV ESD
Henry Laine, CCC Solutions (tidigare Carpatec AB) visade före ett år sedan, på S.E.E. 2012, en ESD-generator från Haefley som kunde generera 5 KV, Axos 5. Nu har Axos 8 kommit ut, mäktig att generera 7 kV. Meningen var väl att den skulle ha varit med Electronic Environment, men den hann inte komma fram i tid.  

Henry Laine berättade om såväl namnbyte av företaget som den nya Axos 8, så färsk att det blev Axos 5 som är med på bilden.

Kil ersätter svets
Jörgen Persson har inom Kamic arbetat med EMC-produkter och lösningar sedan 1992. På Electronic Environment visade han en elegant, ny lösning på ett gammalt problem, nämligen att skärma in transformatorer för att begränsa deras fält om de exempelvis är stationerade i en fastighet.
Det är möjligt att använda tjock aluminium som skärmbur, trots att det är ett icke-magnetiskt material. Kortslutningsströmmar ser till att dämpa fältet mot omgivningen. Men det förutsätter att skärmburens väggar är galvaniskt förbundna med varandra, något som är svårt att åstadkomma eftersom aluminiumet mycket snart täcks av ett oxiderat och därmed isolerande ytskikt.
– Tidigare har man tvingats svetsa fogarna. Nu har vi hittat en elegant metod som vi också har patenterat, berättar Jörgen Persson.
Metoden bygger på att plåtarna ligger i en hörnprofil. I denna läggs inte bara plåten utan även en kil med tvärgående ribbor. När kil slås i uppstår ett mycket hårt yttryck som bryter igenom oxidskiktet. Yttrycket bildar momentant hög värme vilket resulterar i en mycket tillförlitlig fog.

Jörgen Persson, Kamic, visar de fastkilade plåtarna i hörnprofilen.

Utvidgar sortimentet

Würth, som har ett stort sortiment av komponenter för att dämpa störningar, visade även upp kontakter och har nu kompletterat sortimentet med lysdioder.

Ernar Ermin och Tobias Eneby visar här en uppsättning lysdioder från Würth.

 

 

Comments are closed.