Ella först med sällskapsrobot

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) har tagit fram en robot som kan ge stöd och sällskap i hemmet. Ella Lundström är enligt LTH den första personen i Sverige som får uppleva hur det är att leva med en ”teknologisk sambo”.

Ella Lundström, 89 år, interagerar med roboten Hobbit.
Bild: Dennis Ersöz

Olika sällskapsrobotar har länge varit populära – inte minst i Japan. Deras pälsklädda robotsäl väckte uppmärksamhet när den dök upp för över tio år sedan och sedan dess har robotarna sörsetts med allt fler funktioner. Nu har LTH tagit fram den sociala roboten Hobbit som ska fungera som stöd och sällskap men även som kommunikationshjälpmedel med en larmfunktion.

Den har tagits fram inom ramen för ett EU-projekt med syftet att äldre människor ska kunna bo kvar i sina hem längre än de kan idag. Hobbit kommer att testas i tio olika hem och inför varje flytt programmeras den för att kunna orientera sig i det nya hemmet och känna igen de vanligaste föremålen.

LTH-forskare vid institutionen för designvetenskaper studerar nu hur det fungerar för Ella att dela sin vardag med en robot.

– Robotar kan i framtiden vara ett komplement till annan hemvård så att den äldre kan fortsätta bo hemma och känna sig trygg och självständig, säger doktoranden Susanne Frennert vid LTH. Hon har fokus på användarcentrerad design och teknik i det sociala sammanhanget och är en av drivkrafterna bakom robotprojektet.

Roboten kan enligt LTH hjälpa till med praktiska saker som att hämta tabletter eller en kopp kaffe, leta upp glasögonen eller plocka upp nycklarna från golvet. Den gör också en patrulleringsrunda med jämna mellanrum och larmar om den boende skulle ligga på golvet eller om något annat avviker från de vanliga rutinerna. Men den ska inte ersätta mänsklig kontakt.

– Det är viktigt att komma ihåg att roboten är ett komplement till stöd från andra människor och förhoppningsvis kan man se nyttan med tekniken istället för att uppleva den som ett hot mot annan hjälp, säger Susanne Frennert.

Ella Lundström ser roboten främst som en tillgång som skapat nya möjligheter för henne. Men hon skulle inte tycka om ifall den blev allt för människolik.

– Den är så positiv och känns som ett riktigt sällskap. Men jag skulle inte vara nöjd om den hade känslor eller ville styra och ställa. Den skulle bli krävande som en hund eller katt. Som det är nu är Hobbit ett väldigt roligt hjälpmedel och alla dess möjligheter är fascinerande.

Trots sina 89 år beskriver inte Ella Lundström sig som någon som behöver hjälp eller stöd i hemmet. Hon har ingen hemtjänst utan klarar det mesta själv. Hon cyklar, går på yoga och reser mycket. Veckorna med Hobbit är för hennes del främst en social upplevelse.

– Jag är ju inte så beroende av hjälp, säger Ella Lundström för att förklara varför hon inte behövt utnyttja så många av Hobbits stödfunktioner. Men att spela spel med en robot är inte att förakta. I min ålder är det viktigt att få ny inspiration i livet och det har jag verkligen fått.

Under sommaren fortsätter studierna av Hobbit i nya hem och de äldres olika erfarenheter av samboskapet kommer hjälpa till att forma framtidens robot.

– Det finns stora möjligheter med robotar men vi behöver forska ännu mer om hur de ska utformas för att förverkliga äldre människors önskningar och behov, säger Susanne Frennert avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Bakgrundsfakta:
Hobbit är utvecklad i ett EU-projekt mellan Lunds Tekniska Högskola (Institutionen för designvetenskaper), Technische Universität Wien, ett forskningsinstitut på Kreta, en äldreorganisation i Wien och företagen Hella och MetraLabs. Resultaten från studierna i äldre människors hem kommer ligga till grund för vidare utveckling av roboten.

Comments are closed.